Join our whatsapp channel for more updates. Join Now

Class 5 Environment Study Chapter All Question Answer SEBA

Class 5 Environment Study Chapter All Question Answer SEBA


Sl. No. Contents
Chapter 1 আমাৰ পৰিৱেশ
Chapter 2 পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ
Chapter 3 অসমৰ সংস্কৃতি
Chapter 4 প্রাকৃতিক সম্পদ
Chapter 5 সম্পদ সংৰক্ষণ
Chapter 6 বতৰ
Chapter 7 আহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা
Chapter 8 জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী
Chapter 9 আমাৰ সামাজিক সমস্যা
Chapter 10 পৰিৱেশ প্ৰদূষণ
Chapter 11 যাতায়াত
Chapter 12 উদ্যোগ
Chapter 13 দুৰ্যোগ
Chapter 14 স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা
Chapter 15 আমাৰ সংবিধান
Chapter 16 গাঁও পঞ্চায়ত
Chapter 17 আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ
Chapter 18 আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ
Chapter 19 শিল্পকলা, হাতৰ কাম